Unga med Synnedsättning Norr

US Norr är det distrikt inom Riksorganisationen Unga med Synnedsättning som omfattar följande fyra län i norra Sverige – Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.