Unga med Synnedsättning Norr

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) är en ideell, självständig och oberoende ungdomsorganisation i nära samarbete med Synskadades Riksförbund (SRF). 

US Norr är det distrikt inom Riksorganisationen Unga med Synnedsättning som omfattar följande fyra län i norra Sverige – Norrbotten, Västerbotten Västernorrland samt Jämtland. US Norrs styrelse har sitt säte i Umeå.

Läs mer om vad US Norr gör, och bli medlem hos oss här.

Följ oss även på sociala medier!