Styrelsen

US Norrs styrelse består av följande personer.

Ordförande
Ivan Asplund

Vice ordförande
Aron Sortelius

Övriga ledamöter
Mattias Winsa
Elliot Holmgren
Anna Holmgren
Frida Karlander
Reza Housseini

Kontakt: norrstyrelsen@ungsyn.se