Styrelsen

US Norrs styrelse består av följande personer.

Ordförande
Ivan Asplund

Vice ordförande

Linus Johansson

Övriga ledamöter

Mattias Winsa
Elliot Holmgren
Frida Karlander

Revisorer:

Peter Tjernberg

David Renström

Valberedning:

Aron Sekelius

Anna Hedlund

Kontakt: norrstyrelsen@ungsyn.se